Klubbladet Impuls

Korup Idrætsforenings klubblad hed IMPULS.

KIF Hovedafdeling har valgt at stoppe Impuls, pga. et stigende underskud.
Det sidste nummer udkom ultimo 2022.
Fremover vil klubben informere via Hjemmesiden og Facebook.
Medlemmer vil også blive informeret ved SMS eller E-mails.