Klubbladet Impuls

Korup Idrætsforenings klubblad hedder IMPULS.

Impuls udkommer 4 gange om året, og det omdeles til alle husstande i Korupområdet.
Bordtennisklubben har altid et indlæg i hvert nummer af Impuls.
Hvis du ikke modtager Impuls, så kan du få et eksemplar i Klubben.

Du kan finde et link til det nyeste nummer af bladet på nettet https://online.pubhtml5.com/sydg/prop/#p=1