Vores lokaler

Vi har lokaler i kælderen på Korup Skole.

Der kommer billeder og beskrivelse senere