Slukefter Tømrer-& Snedkerfirma

Korup Bordtennisklub – Slukefter Tømrer

Se firmaets hjemmeside:  Her

Home

Firmaet har i 2014 ombygget vores lokaler, så de opfylder beredskabs kravene.
Yderdøren blev flyttet godt 2 meter indad.
Der blev udskåret to udgange i betonvæggen direkte til det fri (trappen). To ståldøre blev indsat.
De indvendige trævægge blev beklædt med gibsplader, som brandsikring.

Vi havde et godt samarbejde med firmaet og kan anbefale det til andre.

Firmaet har sponsoreret vores ‘Maze bord’.

Loading