Holdlederens opgaver

Korups holdledere for et BTDK turneringshold er ansvarlig for at:

– udvælge de tre spillere til hver enkelt kamp i god tid, for ungdomshold skal kun to udvælges pr. kamp.

– udvælge reserve i tilfælde af afbud.

– sikre at en reservespiller må benyttes iflg. Turnerings reglerne og at denne har gyldig Licens.

– have kampseddel (se Bemærkning 1) og kampbolde nok klar til hver hjemmekamp.

– udfylde kampsedlerne korrekt, og få modstandernes underskrift ved hjemmekampe.

– indberette resultatet af hjemmekampene på Bordtennisportalen (gerne samme aften og senest
  næste dag) (se Bemærkning 2).

– arkivere holdets hjemmekampsedler til brug ved evt. protester.

– koordinere evt. ændringer af spilledatoer (ændringer bør dog helst undgås, og skal af hjemmeklubben meddeles
  Turneringsudvalget snarest muligt til e-mail: michaeldemant41@gmail.com og helst med cc kopi til modstander klubben).

– spillerne har mobilnummer til de øvrige på holdet.

– større problemer meddeles til undertegnede, ligesom spørgsmål er velkomne.

Bemærkning 1:
I kampplanen tryk på nummeret til venstre for hjemmeholdets navn, og derefter på ‘Udskriv Holdskema’. 

Bemærkning 2:
På Bordtennisportalen vælg ‘Klubadministration’ og derefter ‘Indberet Resultat’

Rigtig god fornøjelse med kampene
Chr. Olsen, mobil 6067 1224.