Holdlederens opgaver

Korups holdledere for et BTDK turneringshold er ansvarlig for at:

– udvælge de tre spillere til hver enkelt kamp i god tid, for ungdomshold skal kun to udvælges pr. kamp.

– udvælge reserve i tilfælde af afbud.

– sikre at en reservespiller må benyttes iflg. Turnerings reglerne og at denne har gyldig Licens. Anders skal kontaktes (mobil 5049 4161), hvis en reserve tænkes brugt. Reserven skal altid markeres på kampsedlen, som reserve.

– have kampseddel (se Bemærkning 1) og kampbolde nok klar til hver hjemmekamp.

– udfylde kampsedlerne korrekt, og få modstandernes underskrift ved hjemmekampe.

– indberette resultatet af hjemmekampene på Bordtennisportalen senest 23.59 samme dag som de er afviklet. (se Bemærkning 2).

– arkivere holdets hjemmekampsedler til brug ved evt. protester.

– koordinere evt. ændringer af spilledatoer (ændringer bør dog helst undgås) og skal af hjemmeklubben meddeles Turneringsudvalgets e-mail: clar@bordtennisdanmark.dk og med cc kopi til modstander klubben.

– spillerne har mobilnummer til de øvrige på holdet.

– større problemer meddeles til undertegnede, ligesom spørgsmål er velkomne.

Bemærkning 1:
I kampplanen tryk på nummeret til venstre for hjemmeholdets navn, og derefter på ‘Udskriv Holdskema’. 

Bemærkning 2:
Login på Bordtennisportalen, tryk på ‘tandhjulet’ til højre, og vælg ‘Klubadministration’ og derefter ‘Indberet Resultat’. Du skal have autorisation for at kunne dette.


Turneringsudvalget har d. 4.10.2021 sendt os følgende reminder:

Husk at kampe SKAL være tastet senest 23.59 samme dag som de er afviklet.
Kamp flytninger SKAL vi have besked om og give jer tilladelse til, så retter vi på portalen.

Har i problemer med indtastning eller spørgsmål ang. reglementet, så send helst en mail (eller sms) med kampnummer og det problem i har. Det kan spare klubben for en bøde og minimere vores forbrug af tid.

Rigtig god fornøjelse med kampene
Oprettet af Chr. Olsen.

Loading